Drevprov 2022/2023

Innevarande drevprovssäsong:
1/9 2022 – 28/2 2023
Rådjur 1/10 2022 – 31/1 2023

Du kan starta på drevprov i vår klubb precis när du vill under säsongen och du kan starta vart du vill, gärna på din hemmamark. Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Tidpunkt för provet bestämmer du själv så sent som kvällen innan i samspel med den domare du valt ska bedöma din hund.

Kom ihåg att klubben inte kan garantera domare, även om vi försöker att vara behjälpliga. En aktuell domarlista finns på hemsidan.

Anmälan och upplysning:

Drevprovsansvarige
Sven Magnusson
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com


Avgifter

Klubbmedlemmar
600 kronor
I startavgiften ingår alla kostnader för provets genomförande förutom resekostnader för domare som hundägaren bekostar.

Ej klubbmedlemmar
600 kronor till klubben. Svarar själva för alla ev. domarkostnader.

Anmälan och betalning ska göras via SKK Start i god tid före provdagen.