Drevprov

Beaglen är en mycket gammal engelsk jaktras och i Storbritannien, samt i många andra länder i världen, jagar man med beaglen i pack. Det dröjde ända till 1950-talet innan beaglen kom till Sverige och då började ett intensivt arbete med att försöka omskola beaglen till ensamdrivande hund enligt nordisk tradition. Beaglen är idag en utmärkt ensamdrivare och får jaga hare, räv, rådjur och nu även dovvilt.

För att kunna förbättra beaglens jaktliga egenskaper är det viktigt att så många hundar som möjligt kommer till start på drevprov. Det är kanske också uppfödarnas enda möjlighet att kunna följa upp sina valpkullar och se om den kombination av avelsdjur man valt  gav ett gott resultat. Därför vore det önskvärt att alla valpköpare startade på drevprov åtminstone en gång med sin hund, men i många fall ger drevproven mersmak och märker man också att man har en duktig hund, hägrar kanske ett jaktchampionat.

Vid ett drevprov bedömer man olika egenskaper som är viktiga för en drivande hund, till exempel sök/upptag, skall, drev, drevsäkerhet och arbete på tappt.