Storjordens vandringspris

Ett unghundspris för bästa harprestation (instiftat 2010)

  • Om priset tävlar hund, tillhörig medlem i Nedre Norrlands Beagleklubb, inom klubbens verksamhetsområde, under ett kalenderår
  • Öppet för hundar under 3 års ålder i unghunds- eller öppen klass
  • Tilldelas den hund som vid ett provtillfälle har högsta poäng enligt Svenska Beagleklubbens SM-regler
  • Behöver två hundar särskiljas vid lika poäng görs det med fördel till den hund som är yngst vid provtillfället
  • Prisdrev fordras för utdelning av priset
  • Priset utdelas på Nedre Norrlands Beagleklubbs årsmöte (eftersänds ej per post)
  • Pristagaren bekostar själv gravyr och fastsättning av plakett på vandringspriset
  • Innehavare av priset ombesörjer att det återlämnas nästa årsmöte
  • Priset tillfaller för alltid den hundägare som först erhåller tre (3) inteckningar med minst två (2) hundar i priset

Reviderad och gällande fr o m 180101

Sundsvall 180216

Lotta Magnusson
Instiftare till vandringspriset