Avel

Det är flera faktorer som ska tas i beaktande i samband med avel.

Den genetiska variationen, hundens jaktegenskaper, hälsa, mentalitet och exteriör.

En uppfödare ska dessutom följa SKK:s regelverk och bland annat leverera valpar som är märkta, besiktigade och avmaskade.

Det är också ett stort ansvar att försöka finna ett bra hem till valparna.