Regler Beagle-SM

Fastställda av SBlK, Rev. nov 2017

Fullmäktige

Svenska Beagleklubbens centralstyrelse utser genom delegering till Jaktprovskommittén fullmäktige till SM.

Provform

Beagle-SM avgörs som ett tvådagarsprov, öppen klass.


Poängberäkning för SM

Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna. Utöver detta delas det ut SM-poäng enligt följande.

SM-poäng

1:a pris hare 30 SM poäng
2:a pris hare 15 SM poäng
3:a pris hare 9 SM poäng

Drevtid på hare mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 SM poäng /minut under följande förutsättningar:
– Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat 20 min ges poäng på total drevtid mellan 1 och 44 minuter.
– Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 44 minuter ger SM-poäng.
Drevtid på hare mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 SM- poäng/minut.
Drevtid på hare mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 SM poäng/minut.
Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.

Eftersom drevprovsreglerna föreskriver att prov skall brytas då två 1:a pris erövrats maximeras SM-poängen till 60 poäng per provdag, oavsett om hunden under provdagen gjort så många drev som varit värda SM-poäng att summan blivit större än 60 SM-poäng.

Slutpoäng

SM-poängen och Egenskapspoängen läggs sedan ihop till en slutpoäng enligt följande:

– SM-poäng enligt ovanstående beskrivning + medelvärdet av Egenskapspoäng för Dag 1 och Dag 2.
– Vid lika poängställning vinner hund med högsta SM poäng.
– Vid lika poäng även där vinner den yngsta hunden.


Räv, Rådjur eller Hjort

Prisdrev på Räv, Rådjur eller Hjort redovisas i vanlig ordning på drevprovsprotokollet som officiell merit. Dreven har dock inget värde i SM tävlingen. Vid dessa tillfällen skall två protokoll skrivas, ett ordinarie och ett SM-protokoll. I SM-protokollet skall bortses från allt som hör ihop med det aktuella klöv- eller rävdrevet.


Tillägg till SM-reglerna i Nedre Norrlands Beagleklubb:

När vi använder SM-reglerna i NnBIK vid våra uttagningar så:

Räknar vi alla drevtider (alla upptag), även alltid under 15 minuter.
Samt ger 2,5 poäng för alla KEB.