Utställning 2024

Under 2024 arrangerar Nedre Norrlands Beagleklubb utställning vid följande tillfällen:


Sollefteå 11 maj

Ett samarrangemang med Västernorrlands Stövarklubb och Dreverklubb

Plats: Sollefteå
Datum: 11 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 1 maj 2024
Domare: Petra Högberg

Anmälan & förfrågningar görs till:

Ingela Holmgren
070-252 78 67
ingelaholmgren62@gmail.com

Nina Nordqvist
073-50 59 724
ninanordqvist@gmail.com


Avgift

Valp: 100:-
Ej tidigare utställd hund: 200:-
Övriga hundar: 300:-

I anmälan är det viktigt att du anger hundens registreringsnummer och namn samt uppgifter om ägare. Tävlar hunden om ett tredje och sista cert för utställningschampionat, är det bra om du även meddelar det.

Inbetalning till klubbens plusgiro 639465-4. Beloppet ska finnas på klubbens plusgirokonto senast på utställningsdagen. Glöm inte att uppge vad inbetalningen avser och från vem den är.Övriga lokalavdelningars utställningar, utställningsresultat mm finns hos Svenska Beagleklubben:

Vill du veta mer om hur utställningar går till? Hos Svenska Kennelklubben finns mer att läsa: