Styrelse & Kontaktpersoner

Plusgiro  639465-4


Styrelsen

Ordförande

Björn Norlin
Häggvik 232
87030 Nordingrå
070-2060096
bjorn.norlin@hotmail.com

Sekreterare

Heikki Rissanen
Hammarsön 134
87394 Nyland
070-2305989
heikki.r.54@outlook.com

Kassör

Mats Johansson
Spannmålsv. 12
86432  Matfors
070-3008879
majn@telia.com

Ledamöter

Torleif Jakobsen
Kallbäck 109
82998 Hassela
070-3736474
torleif.jakobsen@telia.com

Sven Magnusson
Lunde 168
86491 Matfors
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com

Ingela Holmgren
Morkullev. 37
89140  Örnsköldsvik
070-2527867
ingelaholmgren62@gmail.com

Johan Jakobsen
Kallbäck 105
82998 Hassela
070-2060075
pjjakobsen27@gmail.com

Suppleanter

Emily Elfving
Västertanne 213
82952 Bergsjö
073-8071789
emily.soderstrom@gmail.com

Nina Nordqvist
Rådhusgatan 39 B
85232 Sundsvall
073-5059724
ninanordqvist@gmail.com


Valberedning

Lotta Magnusson
Lunde 168
86491 Matfors
070-2287866
magnuzons@hotmail.com

Sture Österlund
Släda 400
86591 Alnö
070-6090279
sture@alnon.eu

Johan Åhs
Västergrängsjö 443
82961 Gnarp
070-2119618
johanahs@outlook.com


Jaktprovskommitté

Drevprovsansvarig
Sven Magnusson
Lunde 168
86491 Matfors
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com

Resultatsansvarig
Björn Norlin
Häggvik 232
87030 Nordingrå
070-2060096
bjorn.norlin@hotmail.com


Torleif Jakobsen
Kallbäck 109
82998 Hassela
070-3736474
torleif.jakobsen@telia.com


Utställningskommitté

Utställningsanvarig
Ingela Holmgren
Morkullev. 37
88140  Örnsköldsvik
070-2527867
ingelaholmgren62@gmail.com


Nina Nordqvist
Rådhusgatan 39 B
85232 Sundsvall
073-5059724
ninanordqvist@gmail.com


Övriga kontakter

Avelsråd

Sven Magnusson
Lunde 168
86491 Matfors
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com

Viltspår

Anordnas av Norra Taxklubben tills vidare:
Arne Söderberg
070-5247330
arne.soderberg@hotmail.com

Webmaster

Susanne Forsén Rissanen
Hammarsön 134
87394 Nyland
070-6288474
susannefr@hotmail.se

Facebook

Nina Nordqvist
Rådhusgatan 39 B
85232 Sundsvall
073-5059724
ninanordqvist@gmail.com