Lokala uttagningsregler NnBIK

OBS! För våra uttagningar ska proven ha ägt rum inom NnBIKs verksamhetsområde.


Uttagning till RM

Direktuttagen hund

 • Den hund som har bästa resultatet på hare vid något av proven i Hassela eller Nordingrå, utifrån SM-reglerna.
 • Hund äger rätt att starta vid båda proven. Enbart Ökl.
 • Om inget prisdrev vid proven tas alla hundarna ut enligt reglerna för andra hund och reserv.

Andra hund och reserv

 • Kvalificeringssäsong: 1/11 i fjol till 31/10 i år (vid tidigt RM räknas resultat fram till sista anmälningsdag för RM)
 • Drevdjur: Hare
 • Enbart en drevprovstart (bästa starttillfälle) unghund får ingå i kvalificeringen.
 • Alla upptag på hare räknas även om de sker samma provdag.
 • Hundarna rangordnas med hjälp av våra SM-regler. Hund får tillgodoräkna sig resultat från sina tre bästa starter, varav minst ett resultat ska ha gjorts under tiden 1/9 till 31/10 i år.

Uttagning till Klövvilts-SM

 • Uttagningssäsongen är från 1 /10 till 30/11. Hund får under den tiden startas så ofta ägaren vill.
 • Rå- eller Klövviltskampen ingår i uttagningen.
 • Resultatet från hundens två bästa starter under säsongen räknas som uttagningsgrundande. Resultatet framräknas med SM-reglerna med de tillägg NnBIK bestämt ska gälla. 
 • Ett unghundspris får ingå. 
 • Hund med näst bästa resultat blir reserv.

Uttagning till Småhundskampen

 • De hundar som har bästa provresultat från 1/9 till en vecka före starttillfälle.
 • Ett unghundspris får ingå.
 • Rangordnas med hjälp av våra SM-regler.

Uttagning till Råkampen

 • Då tävlingen går på Alnön en veckodag, begränsas antalet startande till högst sex hundar.
 • I första hand ges plats till hundar med (bästa) provresultat fr.o.m. dagen efter förra årets Råkamp fram t.o.m. 31/10. 
 • Övriga platser enligt först till kvarn.