Gemensamma uttagningsregler

Beagles tävlingar utifrån drevprovsverksamheten


Från uttagning i Lokalavdelning till Nordiskt Mästerskap

Vår viktigaste tävling är Beagle-SM, i folkmun ”Har-SM”, och utifrån SM uttagning till NM – Nordiska Mästerskapet. NM för beagle alternerar mellan Norge, Finland och Sverige. De tre första hundarna vid SM går till NM kommande år.

Steg 1: Uttagning i den egna lokalavdelningen

Varje lokalavdelning får skicka två hundar till regionmästerskapet (RM). Landet är indelat i tre regioner: norr, mitt och syd. Varje region svarar för uttagningen av de tre hundar, som oftast under oktober/november går vidare till SM.

Uttagningarna till RM varierar mellan de olika lokalavdelningarna. En del har direktuttagning vid ett klubbmästerskap, andra tar ut efter  fjolårsmeriter, andra blandar olika former. Dock bygger all uttagning på lokalavdelningarnas drevprovsverksamhet.

Steg 2: Vid RM går de tre först placerade hundarna vidare till Beagle-SM

Steg 3: De tre bästa hundarna vid SM går till NM kommande år

RM precis som SM och NM är tvådagarstävlingar. Den inbördes ordningen vid RM och SM fastställs enligt Regler för Beagle-SM.

Steg 4: Nordiska Mästerskapet alternerar mellan Norge, Finland och Sverige

I varje land tävlas det utifrån det landets regler. Första pris vid NM i annat land ger championat i det landets namn (förutsatt att man redan har ett svenskt championat). Vinnaren får även titulera sig Nordisk Mästare.
Lagledare utses av Jaktprovskommittén.


Småhunds-SM

Denna tävling är en kamp mellan basset, beagle, drever och tax. Här brukar rådjursspecialisterna ofta dra längsta strået. Från beagle skickar vi därför vår bästa rådjurshund och bästa allroundhund från föregående säsong, samt en tredje hund som tas ut av Jaktprovskommittén enligt särskilda regler. Den kan vara en harspecialist.


Bästa hund- listorna

Dessa listor bygger på resultaten från årets drevprovsverksamhet. Hundarna rangordnas utifrån sina tre bästa resultat under provsäsongen. Det finns en bästa:
– Harhundlista
– Rävhundlista
– Råhundlista
– Allroundhundlista
Jaktprovskommittén svarar för resultatsammanställningen. Kriterierna hittar du på Svenska Beagleklubbens hemsida under Styrelse med mera/Statuter.


Sten Perssons minne

Start får ske under oktober månad. Man kan starta var som helst i Sverige och priset är en inteckning i Sten Perssons vandringspris. Tävlingen riktar sig främst till allroundhundar. Kriterierna hittar du på Svenska Beagleklubbens hemsida under Styrelse med mera/Statuter.


Övriga utmärkelser

Det finns bl.a. ett centralt Unghundspris för hundar upp till 24 månader och Riksdiplom med mera som du kan läsa mera om och se kriterier på Svenska Beagleklubbens hemsida under Styrelse med mera/Statuter.