Viltspår

Liksom med andra hundraser kan en ägare både träna viltspår och gå viltspårprov med sin beagle. Viltspår är en aktivitet som man mest brukar ägna sig åt under sommarhalvåret och som de flesta anser gynnar hundens spårnoggrannhet och samarbetsvilja. Här tränas hunden i att i lina följa blodspår efter klövdjur.

Viltspårprov

Målet med viltspårprovet är att bedöma hundens lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt. Proven syftar också till att stimulera intresset för fortsatt utbildning av eftersökshundar för praktiskt bruk.

Viltspårprov kan genomföras under hela året.

Nedre Norrlands Beagleklubb arrangerar inga egna viltspårprov. Vi hänvisar istället till Norra Taxklubben, som anordnar prov för samtliga raser.


Vill du veta mer om viltspår? Hos viltspår.com – finns massor av bra information om viltspår, hur du börjar träna med din hund och om hur det går till att starta på viltspårprov.

Resultat från genomförda prov mm. finns på Svenska Beagleklubbens hemsida.