Medlemskap

Äger du en beagle men är inte medlem i Svenska Beagleklubben? Då missar du en massa saker som:

  • att kunna starta på drevprov arrangerade av någon av Svenska Beagleklubbens lokalavdelningar
  • att kunna ställa ut din hund på Svenska Beagleklubbens utställningar, arrangerade av lokalavdelningarna
  • att få Svenska Beagleklubbens tidskrift Beagle som kommer ut med 4 nr/år
  • att få information om och möjlighet att delta i aktiviteter som din lokalavdelning arrangerar
  • att kunna påverka genom att göra din röst hörd på till exempel årsmöten