Information till startande vid RM 12-13 november i Östanskär

Då det vid upprepade tillfällen den senaste tiden har observerats två vargar i anslutning till våra tänkta provytor samt att Länsstyrelsen har gått ut med en rekommendation om att löshundsjakt bör undvikas inom ett angivet område, kommer vi att byta ut 5-6 provytor. Detta får till följd att vi måste förflytta oss några mil längre från förläggningen. Vi känner oss övertygade om att berörda hundägare inte har några invändningar mot detta. För närmare information ring Sven Magnusson tel: 070-333 36 79 //Tävlingsledningen

Att starta på jaktprov

Klubben bjuder på startavgiften för alla förstagångstartande hundar, för övriga kostar det 450 kr. I startavgiften ingår då alla kostnader för provets genomförande som till exempel domarkostnader med resor och arvoden. Anmälan ska vara Sven Magnusson tillhanda i god tid före provdagen och det gäller även betalningen. Klubbens plusgiro är 639465-4, ange gärna både hundens och ägarens namn samt startdatum i samband med betalning.

Slide 2

Råkampen 2016

I år går Råkampen av stapeln på Alnö den 17 november. Är din hund en duktig rådjursdrivare, tveka inte att anmäla er! Mer info kommer inom kort.

Slide 3

Välkommen till regionmästerskapet i Östanskär den 12-13 november!

Nedre Norrlands Beagleklubb hälsar varmt välkommen till regionmästerskapet i Östanskär den 12-13 november. Klicka på bilden för att läsa mer!

Slide 4

Hissjögårdens Nimbus vidare till RM

Nu är det klart att Hissjögårdens Nimbus är en av de hundar som kommer att representera Västerbottens Beagleklubb i RM.

Slide 5

Sjulsvikens Bizzi och Sjulsvikens Driva vidare till RM

Nu är det klart att det blir Sjulsvikens Bizzi och Sjulsvikens Driva som kommer att representera Norrbottens Beagleklubb i RM.

Slide 6
Feature Image 1

Beaglen - den jagande familjemedlemmen

Här kan du läsa mer om beaglen, en ras som under fjolåret var en av de tjugo hundraser som ökade mest i Sverige!

Feature Image 2

Att starta på drevprov

Anmälan görs till Sven Magnusson i god tid före provdagen. Vid betalning är det bra om både hundens och ägarens namn samt provdatum uppges. Klubbens postgiro är 639465-4. Vill du veta mer om hur det går till att starta på drevprov, klicka på bilden!

Feature Image 3

Råkampen 2016

Årets råkamp går av stapeln på Alnö den 17 november och tävlingen är öppen för klubbens alla medlemmar. Vinnande hund i tävlingen utses till rådjursmästare och tilldelas vandringspriset. Har du en duktig rådjursdrivare, tveka inte att anmäla dig! Mer info kommer inom kort.

Feature Image 4

Funderar du på att köpa valp?

Hemsidan uppdateras fortlöpande med information om planerade parningar och födda valpkullar. Klicka på bilden för att komma till Valplådan!

testeingagaggaga