Svenskt utställnings championat för beagle

För att bli svensk utställningschampion krävs att hunden har fått tre certifikat på utställning för två olika domare varav minst ett av certifikaten ska vara utdelat tidigast när hunden är 24 månader eller äldre.

För att en beagle ska erhålla championatet, krävs dessutom ett 1:a pris på drevprov oavsett djurslag. Det i championatet ingående drevprovspriset kan vara taget i unghundsklass.

Hund som erhållit för championatet, SE UCh, erforderliga provmeriter på drevprov före 2017-01-01, ska erhålla ett Ck på utställning alternativt lägst ett 2:a pris på drevprov oavsett djurslag efter 2016-12-31.