Utställning

Alla hundraser har avlats fram för att utföra en viss uppgift, beaglen är inget undantag. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgiften. Den beskriver idealhunden i rasen avseende storlek, kroppsbyggnad, svansföring, benställning, bett och så vidare. För en ensamdrivande jakthund som beaglen tittar exteriördomaren extra noga på vinklar, tassar, bröstkorg och rygg, då hunden måste vara byggd på ett sådant sätt så den klarar långa och krävande jaktdagar i skogen.

På utställningen vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges för rasen också specifika fel och diskvalificerande fel, ett fel bedöms efter hur stor avvikelsen från standarden är. Rasstandarden bestäms av kennelklubben i rasens hemland och i Sverige följer vi engelsk rasstandard.