Lafora EP

Information från Svenska Beagleklubbens Avelskommitté (AK):

I samband med uppdatering av Beagleklubbens nya RAS (Rasspecifik avelsstrategi) har vi kommit i kontakt med Idiopatisk epilepsi (epilepsi med genetisk bakgrund). Det är den vanligaste neurologiska sjukdomen och en av de vanligaste genetiska sjukdomarna hos hund. Nedärvningen av Iidiopatisk epilepsi är hos de flesta raser inte klarlagd, med undantag för en variant av sjukdomen som heter Lafora EP, vilket har en liknande nedärvning som MLS. Den här varianten förekommer hos Beaglen och i dagsläget vet vi inte i vilken utsträckning, men det är en lurig sjukdom eftersom den inte utvecklas förrän individen är 5-6 år gammal och kan då ha används i avel vid flera tillfällen och på så sätt fört anlaget vidare utan vår vetskap.

Vi i AK rekommenderar nu att vi testar våra hundar innan avel, både hanar och tikar för att på liknande sätt få en uppdaterad status hur utbrett Lafora EP är och för att minska risken att föra anlaget vidare, allt enligt SKK:s grundregler.Det finns i dag liknande tester som för MLS (se länk nedan) där man loggar in på en sida och beställer hem testet som sedan skickas till ett labb och svar kommer via mail.

I framtiden hoppas vi har en liknande uppdatera lista som vi i dag har med MLS och vid parning gäller samma rekommendationer (se ovan) som vid MLS.

Länk till där Lafora test kan beställas:

https://www.genomia.cz/en/test/lafora/

STATISTICAL OVERVIEWS OF THE RESULTS GENOMIA (September 2018)
N/N: 78,6 %
N/LAF: 18,4 %
LAF/LAF: 2 %