MLS – Muslakin-Lueke syndrom

Sjukdomen MLS (Muslakin-Lueke syndrom) är en genetiskt betingad tillväxtrubbning som endast förekommer hos människan och beaglen. Den beror på en mutation av en enda gen som nedärvs recessivt, det vill säga vikande. Det innebär att en individ som har en sjuk gen och en normal gen blir normal, eftersom normalgenen dominerar över MLS-genen.

MLS finns i vissa blodslinjer och är därför lätt att styra om statusen för våra avelshundar är känd. För att kunna få en uppfattning om hur utbrett anlaget är hos svenska beaglar är det angeläget att testningar blir rutin och att Svenska Beagleklubbens avelsrekommendationer för MLS följs.

Nedre Norrlands Beagleklubb erbjuder sig att betala avgiften för testet, om du har för avsikt att använda din hund i avel. Testet är enkelt att utföra och kostar ca 350 kr.

Du ombesörjer själv din ansökan och betalar testet. När du fått svarsresultatet mejlar du det med en kopia på betalningen samt kontouppgifter till klubbens kassör för att få ersättning för ditt utlägg. Observera att alla resultat som klubben betalar kommer att vara offentliga.


Mer information om MLS, hur man beställer ett test samt en förteckning på testresultat för MLS-testade svenska beaglar finns hos Svenska Beagleklubben: