Att gå drevprov i Nedre Norrlands Beagleklubb

Drevproven är grunden för det avelsarbete, som gör att vi får bättre och bättre hundar i drevskogen. Genom att du deltar med din hund bidrar du till detta. Dessutom kan du genom att ställa upp också öka din egen hunds värde genom att med en hanhund bli anlitad som täckhund och ta en kull valpar efter din duktiga tik. Just nu är det stor efterfrågan både på bra täckhundar och beaglevalpar, då beaglen håller ställningarna väl som drivande hund.

En bra början

Som medlem i vår klubb kan du via kontakt med någon i vår Jaktprovskommitté få tillgång till en domare som följer med dig i skogen en dag och samtidigt som hon/han lyssnar till din hund ger lite tips, informerar om hur ett drevprov går till och gör en första värdering av din hunds kvalitéer. Detta kan du både göra på din hemmamark eller åka till domaren och pröva på hans marker.

Domaren Björn Norlin, Börje Viklund och Storjordens Nikita under drevprov, oktober 2014

Tveka inte! Det kan faktiskt vara en vinstlott. NnBIK svarar för alla eventuella domarkostnader förutom domarens resor som bekostas av hundföraren.


Drevprov i NnBIK

Du kan starta på drevprov i vår klubb precis när du vill under jaktsäsong och du kan starta vart du vill, gärna på din hemmamark. Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Klubben är behjälplig om så efterfrågas och en aktuell domarlista finns på klubbens hemsida.

Tidpunkt för provet bestämmer du själv så sent som kvällen innan i samspel med den domare du valt ska bedöma din hund. Du behöver alltså inte starta enbart på de förutbestämda proven som finns utlagda i NnBIKs verksamhetsplan, de är tävlingstillfällen för uttagningar och andra tävlingar. Ring gärna någon i vår Jaktprovskommitté för goda råd om du har funderingar på att vilja starta din hund.

Anmälan till Drevprov

1. Ta kontakt med någon i Jaktprovskommittén INNAN du bestämmer dig för att gå ett drevprov, så kommer vi tillsammans överens om tidpunkt, lämplig provmark och domare. Detta för att vi tillsammans ska kunna maximera dina chanser för ett lyckat drevprov utifrån vårt regelverk.

2. Gör en anmälan och betala provavgiften via SKK Start. Länk till programmet och instruktion finns under fliken Drevprov Anmälan till drevprov – SKK Start

Provdag och domare

Då vi som går drevprov och dömer är en liten skara, så kan det vara svårt att undvika kompisjäv mellan domare och förare vid prov. Vi går drevprov för att kunna avla fram bättre och bättre hundar för jakt, som ska ha de egenskaper i olika avseende vi anser viktiga för den jaktform vi bedriver. Detta kräver kompetenta domare, som i lugn och ro under provdagen får göra sina bedömningar. Bedömningar som sedan ska behandlas i ett efterföljande kollegium i en ödmjuk och prestigelös ton. Allt för att hunden i avelsavseende ska bli korrekt bedömd.

Som hundägare/förare ska du låta domaren i lugn och ro under provdagen få göra sina värderingar av både tid och hundens egenskaper.

Att på något sätt försöka påverka domarens bedömning eller provförlopp kan faktiskt leda till att han/hon avbryter provet.

Självklart kan du som hundägare/förare när som helst under provdagen med våra domare fundera över hur provdagen fortskrider och hur han/hon vill att du ska uppträda.


Här kan du gå vidare till mer information om innevarande drevprovssäsong:


Vill du som hundägare/förare mera noggrant läsa in dig på det regelverk som gäller för drevprov kan du gå in på Svenska Beagleklubbens hemsida och hämta hem regelverket med dess anvisningar.