Regler och bestämmelser


Lokala uttagningsregler

Tävlingsbestämmelser kring prov och uttagningar lokalt klubbades vid Nedre Norrlands årsmöte
2014-03-16. Dessa revideras vid behov och då i samband med årsmöte.

Gemensamma drevprovsregler

Gemensamma drevprovsregler och statuter för beagle bestäms av lokalavdelningarna via beaglefullmäktige vartannat år, där alla har möjlighet att vara med och påverka.

Storjordens vandringspris

På årsmötet 2010 instiftades och presenterades Storjordens Vandringspris vars syfte är att uppmärksamma unga hundars harprestationer inom lokalavdelningen.

Klubbmästarens vandringspris

Från och med jaktsäsongen 2014/2015 har vi tagit fram ett vandringspris för klubbmästaren, som koras i samband med klubbmatcherna i Nordingrå och Hassela för hare och vid Råkampen för klövvilt.