Om klubben


Nedre Norrlands Beagleklubb är ett resultat av en sammanslagning mellan Västernorrlands och Hälsinglands beagleklubbar. I juni 2008 hade klubben sitt första medlemsmöte och den nya klubben antog namnet Nedre Norrlands Beagleklubb. Klubbens geografiska verksamhetsområde består således av Västernorrlands län och landskapet Hälsingland.

Klubben är en lokalavdelning till Svenska Beagleklubben. Vår uppgift, bland andra, är att inom vårt verksamhetsområde anordna drevprov, utställningar och viltspår i enlighet med SKK:s bestämmelser.

Vår klubb jobbar också för att stärka samarbetet med övriga drivande hundraser för att värna om och främja jakten med drivande hund.

Klubben har ca 85 medlemmar.