Avgifter & bidrag i NnBIKs tävlingsverksamhet


Startavgifter vid lokala prov och uttagningar

Drevprov

Klubbmedlemmar
600 kronor.
I startavgiften ingår alla kostnader för provets genomförande förutom resekostnader för domare som hundägaren bekostar.

Ej klubbmedlemmar
600 kronor till klubben. Startande svarar själva för alla domarkostnader.

Utställning

Valp: 100:-
Ej tidigare utställd hund: 200:-
Övriga hundar: 300:-

Småhundskampen

650:-
NnBIK svarar för domarkostnader samt mat/logi

Råkampen

650:- inkl. fika

Prov i Hassela och Nordingrå

Hundägare står för drevprovsavgiften
NnBIK svarar för domarkostnader förutom resekostnader för domare som hundägaren bekostar.

Avgifter och bidrag vid mästerskap

RM – Regionmästerskap

Två hundar från klubben enligt särskilda uttagningsregler
Varje deltagande hundägare betalar 1500:- till klubben
Region Nord-S svarar för resandet
NnBIK svarar för startavgifter samt mat och logi

SM – Svenskt mästerskap

Hundar tas ut enligt resultat vid RM
Region Nord står för ett resebidrag
NnBIK bidrar med 1500:- för hund(ar) från klubben

NM – Nordiskt mästerskap

BCS svarar för alla kostnader


Arvoden till domare

Domare vid drevprov

Arvode: 300:-

Domare vid utställning 

Enligt särskild överenskommelse


Blankett för ekonomisk ersättning från klubben vid arvode som funktionär samt personliga utlägg lämnas till kassören i Nedre Norrlands Beagleklubb snarast efter uppdrag/inköp. Domararvoden gällande innevarande drevprovssäsong betalas ut senast 1 mars . Senare inkomna räkningar kan endast hanteras då goda skäl kan presenteras.

Blanketten finns att ladda ner under fliken Blanketter.