Avgifter & bidrag i NnBIKs tävlingsverksamhet

Reviderad 2023-04-03

Startavgifter vid lokala prov och uttagningar

Drevprov

Klubbmedlemmar
600:-
NnBIK svarar för domararvodet. Hundägare svarar för domarens resekostnader.

Alnön: Extra avgift 300:- till Alnö Viltvårdsområde.

Ej klubbmedlemmar
400:- till NnBIK. Startande svarar själva för alla domarkostnader.

Utställning

Valp: 100:-
Ej tidigare utställd hund: 200:-
Övriga hundar: 300:-

Småhundskampen

600:-
NnBIK svarar för domararvodet samt mat/logi vid Småhundskampen. Hundägare
svarar för ev. resekostnader för domare.

Råkampen

600:- inkl. fika.
NnBIK svarar för domararvodet. Hundägare svarar för domarens resekostnader.

Prov i Hassela och Nordingrå

600:-
NnBIK svarar för domararvodet. Hundägare svarar för domarens resekostnader.

Avgifter och bidrag vid mästerskap

RM – Regionmästerskap

2 hundar från klubben enl. särskilda uttagningsregler.
Varje deltagande hundägare betalar 1500:- till klubben.
NnBIK svarar för resekostnaden, 25:-/mil.
NnBIK svarar för alla kostnader som startavgifter, mat och logi för domare och deltagare.

SM – Svenskt mästerskap

Hundar tas ut enl. resultat vid RM.
Svenska Beagleklubben står för ett resebidrag för resor som överstiger
30 mil.
NnBIK bidrar med 2000:- för uttagen hund(ar) till SM.

NM – Nordiskt mästerskap

BCS svarar för alla kostnader


Arvoden till domare

Domare vid drevprov

Arvode: 300:-
Hundägare tillfrågar domare för sitt drevprov. Klubben kan även vara behjälplig att
hitta en lämplig domare. Hundägare bekostar domarens resekostnader.

Domare vid utställning 

Enligt särskild överenskommelse


Blankett för ekonomisk ersättning från klubben vid arvode som funktionär samt personliga utlägg lämnas till kassören i Nedre Norrlands Beagleklubb snarast efter uppdrag/inköp. Eventuella kvitton bifogas.

Domararvoden gällande innevarande drevprovssäsong betalas ut senast 1 mars. Senare inkomna räkningar kan endast hanteras då goda skäl kan presenteras.

Blanketten finns att ladda ner under fliken Blanketter.