Anmälan till drevprov – SKK Start

Från och med säsongen 2022/2023 så ska hundägare anmäla sina hundar digitalt för start på drevprov i kennelklubbens nya anmälnings- och redovisningsprogram SKK Start.

Nytt för säsongen 2023/2024 är att instruktioner numera finns inbyggda i programmet under fliken Om. Som hundägare väljer man sedan Support-Hundägare.

Till anmälan SKK Start

Vid eventuella frågor om anmälan, kontakta jaktprovskommittén.