Svenskt jaktchampionat för beagle


Jaktchampionat hare, SE J(ha)Ch

 • För att bli svensk jaktchampion krävs att hunden erövrat tre 1:a pris på hare på drevprov i Sverige för minst två olika domare vid tre olika provtillfällen.
 • Hunden måste driva i minst 90 minuter för ett förstapris.
 • Ett av förstapriserna kan vara taget i unghundsklass där hunden bara behöver driva i 60 minuter i stället för 90 minuter, men unghunden har då också bara fyra timmar på sig.
 • Hunden måste också ha fått lägst Good eller 2:a pris på utställning efter 15 månaders ålder.

Jaktchampionat rådjur, SE J(rå)Ch

 • För att bli svensk jaktchampion krävs att hunden erövrat tre 1:a pris på rådjur på drevprov i Sverige för minst två olika domare vid tre olika provtillfällen.
 • Hunden måste driva i minst 90 minuter för ett förstapris.
 • Ett av förstapriserna kan vara taget i unghundsklass där hunden bara behöver driva i 60 minuter i stället för 90 minuter, men unghunden har då också bara fyra timmar på sig.
 • Hunden måste också ha fått lägst Good eller 2:a pris på utställning efter 15 månaders ålder.

Jaktchampionat räv, SE J(räv)Ch

 • För att bli svensk jaktchampion krävs att hunden erövrat tre 1:a pris på räv på drevprov i Sverige för minst två olika domare vid tre olika provtillfällen.
 • Hunden måste driva i minst 90 minuter för ett förstapris.
 • Ett av förstapriserna kan vara taget i unghundsklass där hunden bara behöver driva i 60 minuter i stället för 90 minuter, men unghunden har då också bara fyra timmar på sig.
 • Hunden måste också ha fått lägst Good eller 2:a pris på utställning efter 15 månaders ålder.

Jaktchampionat kombi, SE J(kombi)Ch

 • För att bli svensk jaktchampion krävs att hunden erövrat tre 1:a pris på minst två olika djurslag på drevprov i Sverige för minst två olika domare vid tre olika provtillfällen.
 • Hunden måste driva i minst 90 minuter för ett förstapris.
 • Ett av förstapriserna kan vara taget i unghundsklass där hunden bara behöver driva i 60 minuter i stället för 90 minuter, men unghunden har då också bara fyra timmar på sig.
 • Hunden måste också ha fått lägst Good eller 2:a pris på utställning efter 15 månaders ålder.

Jaktchampionat hjort, SE J(hjort)Ch

 • För att bli svensk jaktchampion krävs att hunden erövrat tre 1:a pris på hjort på drevprov i Sverige för minst två olika domare vid tre olika provtillfällen.
 • Hunden måste driva i minst 90 minuter för ett förstapris.
 • Ett av förstapriserna kan vara taget i unghundsklass där hunden bara behöver driva i 60 minuter i stället för 90 minuter, men unghunden har då också bara fyra timmar på sig.
 • Hunden måste också ha fått lägst Good eller 2:a pris på utställning efter 15 månaders ålder.

OBS! Endast en variant på jaktprovschampionat kan erhållas på beagle.