Klöv-kampen 2023

Uttagningsvillkor

(Utdrag ur statuter för Klöv-kampen 2022-2023)

Under perioden vecka 43 – vecka 46 insändes till Svenska Beagleklubbens JpK alla resultat från samtliga LA som haft starter med prisdrev på klövvilt. Vid flera starter räknas det bästa resultatet för respektive hund, ett av proven ska vara minst 1:a + 1:a.

JpK sammanställer dessa resultat och utvärderar de bästa ekipagen. Baserat på denna lista ska JpK ta ut de ekipage som ska komma till start. JpK´s uttagning ska baseras på kollegiebehandlade protokoll som av LA SKA skickas till JpK inför uttagningen.

Klicka på bilden för större bild.

Här finns Inbjudan till Klöv-kampen i Pdf-format

Här finns fullständiga statuter för Klöv-kampen: Statuter Klöv-kampen 2022-2023 (Pfd)