Välkommen till Drevprovssäsongen 2022/2023


Aktuell information inför säsongens drevprov finns i huvudmenyn under fliken Drevprov

Nyheter för säsongen:

Årsmötet den 27 mars 2022 beslutade om följande förändringar av NnBIK:s regelverk:

– Hundförare/-ägare är ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt drevprov. Klubben är behjälplig om så efterfrågas. En domarlista kommer att läggas ut på hemsidan.

– Avgift för startande vid drevprov 600 kr, förstagångsstartande 300 kr. Arvode till domare ingår. Eventuella resekostnader för domare bekostas av hundföraren/-ägaren.

– Domararvode betalas ut då inkommen räkning lämnats till kassören, dock senast 1 mars gällande innevarande säsong. Sent inkomna reseräkningar kan endast hanteras då goda skäl kan presenteras.

Anmälan och upplysning all drevprovs- och tävlingsverksamhet:

Drevprovsansvarige
Sven Magnusson
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com