Inbjudan till drevprov i Hassela 1-2 oktober

Uttagning till RM 2022 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 1-2 oktober 2022

Ansvariga och Upplysningar angående provet:

Torleif Jakobsen 070-373 67 74 torleif.jakobsen@plyfa.se
Johan Jakobsen 070-206 00 75 pjjakobsen27@gmail.com

Ansvarig kommissarie: Torleif Jakobsen

Bindande anmälan och inbetalning till klubbens plusgiro 639465-4 senast: 24 september 2022
Hundens och ägarens namn samt startdatum uppges i samband med betalningen.


Vid ordinarie prov i klubbens regi kommer hundar i mån av plats att erbjudas starta. Yngre hundar prioriteras och klubbens egna medlemmar kommer i första hand.

Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Kom ihåg att klubben inte kan garantera domare, även om vi försöker att vara behjälpliga. En aktuell domarlista finns på hemsidan.