Nedre Norrlands Beagleklubbs vandringspris för bästa utställningshund

Regler och poängsättning 

Tävlingen är öppen för Nedre Norrlands Beagleklubbs medlemmar.

De tre (3) bästa resultaten från officiella utställningar inom Sverige räknas, där minst en (1) av starterna måste ske på utställning arrangerad av Nedre Norrlands Beagleklubb.

Poängsättning:

Excellent 30 p
Very Good 15 p
Good 5 p
Sufficient 0 p

CK 5 p
Certifikat 5 p

Exempel:
Hund som får Excellent och CK tilldelas 30+5=35 poäng

Hund som får Cert tilldelas 30+5+5=40 poäng

Om flera hundar har samma poäng vid årets slut tillfallet priset den hund som har bästa poängen på utställning arrangerad av Nedre Norrlands Beagleklubb och om dessa poäng är samma vinner den hund som har högsta egenskapspoängen (EP) vid jaktprov inom klubben under innevarande kalenderår (1/1-31/12). Är det fortfarande samma poäng i toppen vinner den yngsta hunden.

Vandringspriset ska vandra tills vidare och så länge styrelsen önskar och vinnaren ombesörjer själv gravering samt ser till att priset finns på plats på kommande årsmöte.

Varje hundägare ansvarar själv för att sända in de tre bästa resultaten under året till Utställningskommittén senast den 15 januari året därpå.

Priset sponsrat av M:ED design.