Regler Råkampen

Tävlingen är öppen för NnBIK:s alla medlemmar

Till Rådjursmästare utses den hund som vinner Råkampen på Alnö utanför Sundsvall. Rangordningen sker med hjälp av SM-reglerna för hare. Vandringspris delas ut till vinnande hund samt till bästa unghunds prestation på rådjur.

Vår Jaktprovskommitté ansvarar för poängberäkningen enligt SM-reglerna. Deras beslut kan ej överklagas.

Om någon i vårt Jaktprovskommitté tävlar med egen hund ska vår styrelse utse annan ledamot.


Poängberäkning Råkampen

Drevpoäng

1:a pris Hare 30 SM poäng
2:a pris Hare 15 SM poäng
3:a pris Hare 9 SM poäng

– Drevtid på hare mellan 20 och 44 minuter, 0,2 /minut då inget prisdrev finns i botten. Poäng räknas på totaltid då 20 min drevtid passerats.
– Drevtid på hare mellan 1 och 44 minuter, 0,2 SM poäng/minut med prisdrev i botten.
– Drevtid på hare mellan 3:e och 2:a pris. 46-59 minuter, 0,4 SM poäng/minut.
– Drevtid på hare, mellan 61 och 89 minuter, 0,5 SM poäng/minut.
– Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.

Slutpoäng

– SM poängen och Egenskapspoängen läggs sedan ihop till en slutpoäng.
– Vid lika slutpoäng vinner hund med högsta SM poäng.
– Vid lika poäng även där vinner yngsta hunden.


Hare eller Räv

Prisdrev på hare eller räv redovisas i vanlig ordning i drevprovsprotokollet för eventuellt championat. Drev på dessa djurslag räknas dock inte in i denna tävling.