Tävlings- och uttagningstillfällen 2024/2025

Anmälan och upplysning all tävlingsverksamhet:

Drevprovsansvarige
Sven Magnusson
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com


Vid ordinarie prov i klubbens regi kommer hundar i mån av plats att erbjudas starta. Yngre hundar prioriteras och klubbens egna medlemmar kommer i första hand.

Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Kom ihåg att klubben inte kan garantera domare, även om vi försöker att vara behjälpliga. En aktuell domarlista finns på hemsidan.


Prov i Hassela

Uttagning till RM 2024 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 28-29 september 2024

Ansvariga och Upplysningar angående provet:

Torleif Jakobsen 070-373 64 74 torleif.jakobsen@telia.com
Johan Jakobsen 070-206 00 75 pjjakobsen27@gmail.com

Ansvarig kommissarie: Torleif Jakobsen

Startavgift: 600:-

Klubben svarar för domararvodet. Hundägaren står för domarens resekostnader.

Anmälan via SKK Start senast:

SSK Start Prov ID: #

Prov i Nordingrå

Uttagning till RM 2024 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 4-6 oktober 2024

Ansvariga och upplysningar angående provet:

Sven Magnusson 070-3333679, sven.magnusson@outlook.com
Björn Norlin 070-20 600 96, bjorn.norlin@hotmail.com

Ansvarig kommissarie: Sven Magnusson

Startavgift: 600:-
Klubben svarar för domararvodet. Hundägaren står för domarens resekostnader.

Anmälan via SKK Start senast:

Prov ID: #

Småhundskampen

Datum:
Plats: Matfors
Arrangör: Beagleklubben
Ansvarig kommissarie: Sven Magnusson

Uttagningsregler för Småhundskampen

– De två hundar som har bästa provresultat från 1 september till en vecka före starttillfälle utses av Jaktprovskommitén.
– Ett unghundspris får ingå
– Rangordnas med hjälp av våra SM-regler

Startavgift: 600:-
Klubben svarar för domararvodet samt mat/logi. Hundägaren står för domarens resekostnader.


Drevprov på Rådjur för kvalificering till Svenska Beagleklubbens Klövkamp, Klubbens Bästa Råhund och Klubbmästare Rå

Datum: 1/10 – 31/12 2024

Ansvariga och upplysningar angående proven:

Håkan Arlestig 070-578 37 96, polarvargen2@hotmail.com
Sture Österlund 070-609 02 79, sture@alnon.eu

Startavgift: 600:-.
Vid drevprov på Alnön: Extra avgift 300:- kronor till Alnö Viltvårdsområde.
Anmälan via SKK Start