Sammanfattning av årsmötet 2024

Årsmötet genomfördes på Alnö hembygdsgård söndagen den 24 mars kl. 13:00. Ordförande för dagen var Sture Österlund. Det bjöds på smörgåstårta och kaffe.

Val av styrelseledamöter:

Det blev ingen förändring av ledamöter utan styrelsen består även under det kommande året av följande personer:

Ordförande
Björn Norlin
Ordinarie ledamöter
Heikki Rissanen, sekreterare, Mats Johansson, kassör, Ingela Holmgren, Torleif Jakobsen, Sven Magnusson och Johan Jakobsen
Suppleanter
Nina Nordqvist och Emily Elfving


Utdelning av klubbens Vandringspriser

NnBIK:s vandringspris till Klubbmästare Hare 2023/2024 tilldelas Uggleskogens Bosse, SE24626/2018, ägare Björn Norlin, Nordingrå (bild överst).

NnBIK:s vandringspris till Klubbmästare Rådjur 2023/2024 tilldelas Mchaire From Outer Space, SE24822/2021, ägare Björn Jonsson, Alnö

Storjordens vandringspris 2023/2024 tilldelas även i år Astor, SE48963/2021, ägare Robert Nordlander, Älandsbro (bild till vänster).

NnBIK:s vandringspris till Årets Utställningshund 2023 tilldelas Maliwick´s Chain Breaker, SE47003/2020 ägare Nina Nordqvist, Sundsvall (bild till vänster).


Utdelning av diplom

Diplom utdelades, förutom till ovanstående hundar, även till följande prisade hundar under år 2023/2024:

Utställning Östanskär 3 juni

  • Stigsjödalens Cleopatra, BIR, ägare Håkan Arlestig, Skjollsta, Härnösand

Drevprov 1/9 2023 – 29/2 2024

  • Vistenas Idona Bellis, ägare Heikki Rissanen, Nyland, 1:a hare.
Bästa hund på Hasselaprovet
  • Uggleskogens Bosse, SE24626/2018, ägare Björn Norlin, Nordingrå, 1:a + 2:a hare
Bästa hund på Nordingråprovet
  • Uggleskogens Bosse, SE24626/2018, ägare Björn Norlin, Nordingrå, 1:a hare

Protokoll och bilagor finns på sidan Protokoll under fliken Om klubben.