Tävlings- och uttagningstillfällen 2022/2023

Anmälan och upplysning all tävlingsverksamhet:

Drevprovsansvarige
Sven Magnusson
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com


Vid ordinarie prov i klubbens regi kommer hundar i mån av plats att erbjudas starta. Yngre hundar prioriteras och klubbens egna medlemmar kommer i första hand.

Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Kom ihåg att klubben inte kan garantera domare, även om vi försöker att vara behjälpliga. En aktuell domarlista finns på hemsidan.

Prov i Hassela

Uttagning till RM 2022 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 1-2 oktober 2022

Ansvariga och Upplysningar angående provet:

Torleif Jakobsen 070-373 64 74 torleif.jakobsen@telia.com
Johan Jakobsen 070-206 00 75 pjjakobsen27@gmail.com

Ansvarig kommissarie: Torleif Jakobsen

Bindande anmälan och inbetalning till klubbens plusgiro 639465-4 senast: 24 september 2022
Hundens och ägarens namn samt startdatum uppges i samband med betalningen.

Prov i Nordingrå

Uttagning till RM 2022 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 8-9 oktober 2022

Ansvariga och upplysningar angående provet:

Sven Magnusson 070-3333679, sven.magnusson@outlook.com
Björn Norlin 070-20 600 96, bjorn.norlin@hotmail.com

Ansvarig kommissarie: Sven Magnusson

Anmälan via SKK Start senast 6 oktober

Småhundskampen

Datum: Måndag 7 november 21 november OBS! Ändrat datum
Plats: Matfors
Arrangör: Dreverklubben
Ansvarig kommissarie: Krister Karlsson

Uttagningsregler för Småhundskampen

– De två hundar som har bästa provresultat från 1 september till en vecka före starttillfälle utses av Jaktprovskommitén.
– Ett unghundspris får ingå
– Rangordnas med hjälp av våra SM-regler

Startavgift: 650:-
LA  svarar för ev. domarkostnader samt mat/logi


Råkampen

Den hund som vinner Råkampen blir klubbmästare klövvilt. Ingår i uttagning till Klövvilts-SM.

Datum: Onsdag 2 november
Plats: Alnön

Ansvarig och upplysningar angående provet:

Sture Österlund 070-609 02 79, sture@alnon.eu
Håkan Arlestig, 070-667 01 84

Uttagningsregler för Råkampen:

– Då tävlingen går på Alnön en veckodag, begränsas antalet startande till högst sex hundar
– I första hand ges plats till hundar med (bästa) provresultat fr.o.m. dagen efter förra årets Råkamp fram till 31 oktober i år
– Övriga platser enligt först till kvarn

Startavgift: 650:- inkl. fika.
Anmälan via SKK Start senast 26 oktober