Tävlings- och uttagningstillfällen 2023/2024

Anmälan och upplysning all tävlingsverksamhet:

Drevprovsansvarige
Sven Magnusson
070-3333679
sven.magnusson@outlook.com


Vid ordinarie prov i klubbens regi kommer hundar i mån av plats att erbjudas starta. Yngre hundar prioriteras och klubbens egna medlemmar kommer i första hand.

Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Kom ihåg att klubben inte kan garantera domare, även om vi försöker att vara behjälpliga. En aktuell domarlista finns på hemsidan.

Prov i Hassela

Uttagning till RM 2023 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 30 september – 1 oktober 2023

Ansvariga och Upplysningar angående provet:

Torleif Jakobsen 070-373 64 74 torleif.jakobsen@telia.com
Johan Jakobsen 070-206 00 75 pjjakobsen27@gmail.com

Ansvarig kommissarie: Torleif Jakobsen

Startavgift: 600:-

Klubben svarar för domararvodet. Hundägaren står för domarens resekostnader.

Anmälan via SKK Start senast: 25 september 2023

SSK Start Prov ID: #397

Prov i Nordingrå

Uttagning till RM 2023 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 6-8 oktober 2023

Ansvariga och upplysningar angående provet:

Sven Magnusson 070-3333679, sven.magnusson@outlook.com
Björn Norlin 070-20 600 96, bjorn.norlin@hotmail.com

Ansvarig kommissarie: Sven Magnusson

Startavgift: 600:-
Klubben svarar för domararvodet. Hundägaren står för domarens resekostnader.

Anmälan via SKK Start senast: 30 september 2023

Prov ID: #

Småhundskampen

Datum: INSTÄLLT!
Plats: Matfors
Arrangör: Beagleklubben
Ansvarig kommissarie: Sven Magnusson

Uttagningsregler för Småhundskampen

– De två hundar som har bästa provresultat från 1 september till en vecka före starttillfälle utses av Jaktprovskommitén.
– Ett unghundspris får ingå
– Rangordnas med hjälp av våra SM-regler

Startavgift: 600:-
Klubben svarar för domararvodet samt mat/logi. Hundägaren står för domarens resekostnader.


Råkampen

Den hund som vinner Råkampen blir klubbmästare klövvilt. Ingår i uttagning till Klövvilts-SM.

Datum: Meddelas senare
Plats: Alnön

Ansvarig och upplysningar angående provet:

Sture Österlund 070-609 02 79, sture@alnon.eu
Håkan Arlestig, 070-667 01 84, polarvargen2@hotmail.com

Uttagningsregler för Råkampen:

– Då tävlingen går på Alnön en veckodag, begränsas antalet startande till högst sex hundar
– I första hand ges plats till hundar med (bästa) provresultat fr.o.m. dagen efter förra årets Råkamp fram till 31 oktober i år
– Övriga platser enligt först till kvarn

Startavgift: 600:- inkl. fika.
Anmälan via SKK Start senast:

Prov ID: #