Inbjudan till drevprov i Hassela 30/9 – 1/10

Uttagning till RM 2023 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 30 september – 1 oktober 2023

Ansvariga och Upplysningar angående provet:

Torleif Jakobsen 070-373 64 74 torleif.jakobsen@telia.com
Johan Jakobsen 070-206 00 75 pjjakobsen27@gmail.com

Ansvarig kommissarie: Torleif Jakobsen

Startavgift: 600:-

Klubben svarar för domararvodet. Hundägaren står för domarens resekostnader.

Anmälan via SKK Start senast: 25 september 2023

SSK Start Prov ID: #397


Vid ordinarie prov i klubbens regi kommer hundar i mån av plats att erbjudas starta. Yngre hundar prioriteras och klubbens egna medlemmar kommer i första hand.

Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Kom ihåg att klubben inte kan garantera domare, även om vi försöker att vara behjälpliga. En aktuell domarlista finns på hemsidan.