Inbjudan till drevprov i Nordingrå 6-8/10

Uttagning till RM 2023 och deltävling för Klubbmästerskapet. 

Datum: 6-8 oktober 2023

Ansvariga och upplysningar angående provet:

Sven Magnusson 070-3333679, sven.magnusson@outlook.com
Björn Norlin 070-20 600 96, bjorn.norlin@hotmail.com

Ansvarig kommissarie: Sven Magnusson

Anmälan och betalning via SKK Start senast: 4 oktober 2023


Vid ordinarie prov i klubbens regi kommer hundar i mån av plats att erbjudas starta. Yngre hundar prioriteras och klubbens egna medlemmar kommer i första hand.

Du är som hundförare/ägare ansvarig för att kontakta och boka domare till aktuellt prov. Kom ihåg att klubben inte kan garantera domare, även om vi försöker att vara behjälpliga. En aktuell domarlista finns på hemsidan.